_FN_ACTUAL

Aktuality publikované dříve
13.02.2015:

Pozvánka

18.12.2014:

Pozvánka

18.12.2014:

Pozvánka

18.12.2014:

Vánoční  pořad bohoslužeb

Pozvánka

18.12.2014:

Pozvánka

18.12.2014: V sobotu 20. prosince v 16.00 hod. se koná mše svatá v DPS. Po ní proběhne vánoční beseda. Prosím šikovné hospodyňky o přípravu občerstvení pro seniory. Přineste jej v sobotu dopoledne na faru nebo přímo do DPS.
06.06.2014:

Kostel sv. Jana  Křtitele

v Markoušovicích

Sobota 21. června 2014 v 17 hod.

SVATOJANSKÝ

KONCERT

Účinkují:

Michal Hanuš: varhany

Jana Kracik: flétna

Vstupné dobrovolné

Celý výtěžek bude věnován na opravu kostela

Pořádá: ŘKF Úpice a Obec Velké Svatoňovice

23.05.2014:

Pozvánka

22.01.2014:

Pozvánka

09.02.2013:

Pozvánka

28.01.2013:

Milí farníci,

touto cestou bych rád poděkoval všem účastníkům prvního Maškarního plesu, a zvláště těm kdo se aktivně podíleli na jeho přípravě. Kdo by měl zájem shlédnout reportáž natočenou naší Úpickou televizí, zde je odkaz:

http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-maskarni-ples

Admin.

13.12.2012:

Pozvánka

09.12.2012:

     Římskokatolická farnost Úpice ve spolupráci se ZUŠ A.M. Buxton Vás srdečně zvou na společné ADVENTNÍ ZASTAVENÍ. Koncert se bude konat v neděli 16.12.2012 ve farním kostele sv. Jakuba od 1600.  

09.12.2012:

         Adventní duchovní obnova v naší farnosti, kterou povede P. Jan Linhart, se uskuteční v pátek 14. prosince. Všichni jste srdečně zváni.

09.12.2012:
    U příležitosti Roku víry zveme všechny farníky na katechezi pro dospělé, která se koná každý druhý pátek v měsíci. Nejbližší termín je 21.1.2012. 
18.08.2012:

Poděkování  za finanční podporu Městu Úpice a Královéhradeckému kraji

    Římskokatolická farnost v Úpici děkuje Městu Úpice za finanční podporu ve výši 18.600,- Kč na akce Pašijové hry, Noc kostelů a Farní den.

    Římskokatolická farnost děkuje Radě Královéhradeckého kraje za dar ve výši 5.000,- Kč na pokrytí nákladů na představení Pašije, které se konalo dne 5.5 2012.

    Díky těmto příspěvkům jsme mohli uspořádat finančně náročné akce pro širokou veřejnost.

ThDr. Andrzej Götz

Administrátor farnosti

01.06.2012:

3. Oprava kostela v Batňovicích

   V Batňovicích máme krásný kostel sv. Bartoloměje a okolí tohoto kostela je již upraveno tak, že obci dělá jen čest.

   Horší je to s interiérem chrámu, kde zub času zapůsobil tak, že uvnitř jsou trhliny a značně zešedlá vnitřní omítka a celkový dojem nepůsobí příliš na návštěvníky. Je na nás všech, abychom dodali dominantě Batňovic i vnitřní krásu, která jí patří jako stánku Božímu.

   Na podzim letošního roku se chystá oprava vnitřních omítek a vymalování kostela. Musíme poděkovat vedení obcí Batňovic i Velkých Svatoňovic, za pochopení a finanční podporu.

  Oprava je však natolik náročná, že se neobejde bez Vašich laskavých příspěvků. Na obecním úřadě v Batňovicích je pokladnička, kam můžete přispět.

Finanční dary můžete posílat přímo na náš farní účet:

ČS a.s. – č. účtu: 1302613309/0800

 

Předem za Vaši ochotu a štědrost děkuji!

P. ThDr. Andrzej Götz

administrátor farnosti

01.06.2012:

2. Noc kostelů

II. Noc kostelů se koná dne 1. června 2012 v kostele sv. Jakuba Většího. Farníci a spolupracovníci z regionu připravili bohatý program zaměřený na duchovní prožitky, přednášky z historie a aktivity pro děti a mládež. Poprvé je zapojena Hvězdárna v Úpici, jejíž program určitě vhodně doplní zaměření Noci kostelů.

P. ThDr. Andrzej Götz

administrátor farnosti

01.06.2012:

1.Divadelní hra Pašije 

Dne 5. května 2012 poprvé farníci ve spolupráci s Církví bratrskou a Spolkem divadelních ochotníků v Úpici předvedli události Zeleného čtvrtka a Velkého pátku zobrazením dramatu utrpení našeho Spasitele Ježíše Krista. Představení se konalo na náměstí v Úpici za pozornosti mnoha diváků. Všem účinkujícím patří mé poděkování a vděčnost.

P. ThDr. Andrzej Götz

administrátor farnosti

23.04.2012:

Římskokatolická farnost spolu s Církví bratrskou

a Spolkem divadelních ochotníků v Úpici zvou

na divadelní představení PAŠIJE.

Hra se koná dne 5. května 2012 v 17.00 hod.

Nanáměstí T. G. Masaryka v Úpici

Představení se koná s podporou Města Úpice

Přijďte se podívat,

jste srdečně zváni!

Představení se koná s podporou Města Úpice
23.04.2012:

VELIKONOČNÍ KANTÁTA od Klause Heizmana

V kostele sv. Bartoloměje v Batňovicích29. dubna 2012 v 15.00 hodin.

ÚčinkujeChrámový sbor sv. Mikuláše z Nekoře a okolí s doprovodným orchestrem pod vedením dirigentky Mgr. Bronislavy Halbrštátové.

Výtěžek z koncertu podpoří výmalbu interiéru kostela sv. Bartoloměje

v Batňovicích!

Vstupné dobrovolné!

15.12.2011:

Pozvánka

15.12.2011:

Adventní duchovní obnova

V náší farnosti proběhne ve dnech 16 - 17 prosince.

Vede : P. ThLic. Adrián Jaroslav Sedlák, O. Praem., Administrátor farnosti Trutnov.

Pátek 16.12. : Úpice - 18.00 - mše sv. s duchovním slovem " Člověk stvořený k Božímu obrazu" ( úvodní slovo po mši sv. na faře)

Sobota 17.12. : Úpice - 8.00 - mše sv. s duchovním slovem " Uskutečňování Božího obrazu v lidství " ( meditace, příprava na svátost smíření )

Sobota 17.12. : Úpice - 9.30 - příležitost ke svátosti smíření ( budou zpovídat kněží z okolních farností )

Během duchovní obnovy budou na faře k prodeji stolní kalendáře a knihy z křesťanského knihkupectví. 

22.10.2011:

      Přednáška: Afganistán očima českého vojenského kaplana

V sobotu 5. listopadu 2011 zveme farníky i jejich známé od 17 hod. do sálu J. W. Mezerové (bývalá hudebka) v Úpici. Vojenský kaplan npor.       Leoš Halbrštát, účastník vojenské mise v provincii Lógar, bude vyprávět o životě obyčejných lidí v Afganistánu a o tom, co pro ně znamenají hračky a autolékárničky z Čech.
22.10.2011:

V úterý 1. 11. bude mše sv. v Batňovicích v 17 hod. a po ní bude průvod po hřbitově s modlitbou za zemřelé.

Ve středu 2. 11. bude na hřbitově v Úpici od 16.30 průvod s vykropením hrobů a modlitba za zemřelé. V 18 hod. pak bude mše sv. v kostele.

18.04.2011:

Velikonoce ve farnosti:

Zelený čtvrtek 21.4.

Úpice - 18.00 Památka poslední večeře (po skončení možnost bdění v Getsemanské zahradě)

Velký pátek 22.4.

Úpice  - 17.00 Křížová cesta

             18.00 Obřady Velkého pátku (po skončení možnost adorace u Božího hrobu, kostel bude otevřen do 22.00)

Bílá sobota 23.4.

Úpice - 9.00-16.00  Adorace u Božího hrobu

                    20.05  Vigilie Vzkříšení (poté následuje oslava Ježíšova vzkříšení na faře)

Hod Boží velikonoční 24.4. a Velikonoční pondělí 25.4.

Úpice -           8.30

Batňovice -  10.00

18.04.2011:

Naše farnost se přihlásila k účasti na projektu Noc kostelů 2011, na stránkách www.nockostelu.cz najdete informace o programu v kostele sv. Jakuba v pátek 27.5.2011

21.11.2010:

Dobrý večer, ode dneška funguje nová fotogalerie. Umístěny jsou zde alba z roku 2010. Starší fotky najdete na adrese - http://farnost-upice.rajce.idnes.cz/.

S pozravem adm. 

02.11.2010: Začátek práce na nových www stránkách. adm.